×

2023’te Gelirlerini 36 milyar Euro’ya Yükseltti

Schneider Electric

2023’te Gelirlerini 36 milyar Euro’ya Yükseltti

Schneider Electric, 2023’te Gelirlerini 36 milyar Euro’ya Yükseltti

  • Schneider Electric, 2023 yılında toplam gelirlerini organik olarak %13’lük bir artışla 36 milyar Euro’ya yükseltti. Bu dönemde şirketin yıllık düzeltilmiş FAVÖK’ü 6,4 milyar Euro olarak gerçekleşti.
  • Schneider Electric aynı zamanda Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi analizlerine göre yılı 6,13 puanla tamamladı ve şirketin sürdürülebilirlik taahhütleri kapsamında 2023 yılı için belirlediği 6 puan hedefini aştı. 
  • İndirgenmiş Nakit Akışı %38’lik artışla 4.6 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, 2023 yılı finansal ve finansal olmayan sonuçlarını açıkladı. 2023 yılında şirketin toplam gelirleri organik olarak %13’lük bir artışla 36 milyar Euro’ya ulaştı. Bu dönemde şirketin net gelirleri %15’lik yükselişle 4 milyar Euro olarak gerçekleşirken, yıllık düzeltilmiş FAVÖK ise 6,4 milyar Euro’ya ulaştı ve organik olarak %25 arttı. Şirket, özellikle yılın ikinci yarısında elde ettiği güçlü işletme sermayesi katkısıyla, serbest nakit akışını %38’lik bir artışla 4,6 milyar Euro’ya yükseltti.

Şirket, 2023 yılında sürdürülebilirlik taahhütlerini de hedeflerinin üzerinde bir performansla tamamladı. Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi değerlendirmesine göre ise şirket, hedefin 0.13 puan üzerine çıkarak 6.13 olarak gerçekleşen bir performansla paydaşlarının ve gezegenin refahı için çalışmaya devam etti.

Bu güçlü performansı 2024’te de sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Schneider Electric CEO’su Peter Herweck, “2023 yılında şirketimiz, rekor seviyede büyüme ve gelişim göstermeye devam etti. Gelirlerde %13’lük organik büyüme, mükemmel organik marj gelişimi, yüksek serbest nakit akışı ve güçlü bir net gelir artışı ile yeni bir başarı tablosuna imza attı.

Bu yüksek performansı 2024’te de sürdürme hedefiyle yıla başladık ve yılın ilk döneminde, özellikle Sistemler segmentindeki çözümlerimize olan yoğun talep sayesinde, önümüzdeki dönem için pozitif bir görünüm sağlıyor. 2024 yılı, ‘Yeni Ufuklar’ adını verdiğimiz ve sürdürülebilir büyümeye ve gelişmeye odaklandığımız 4 yıllık stratejinin ilk adımı olacak. 

Schneider Electric, tüm iş kollarında yüksek bir performansa imza attı

Schneider Electric’in güçlü yıllık performansında 4. çeyrekteki başarılı çalışmaları da önemli bir rol oynadı. Bu dönemde şirket gelirleri organik olarak %9,1’lik artışla 9,480 milyon Euro olarak gerçekleşti. 

Schneider Electric, 2023 gelirlerinin %53’ünü ürün segmentinden aldı.

Şirketin 2023 gelirlerinin %28’ini oluşturan Sistemler segmenti, 4. çeyrekte organik olarak %17 büyüdü. Bu büyümede küresel çapta Veri Merkezi ve Altyapı projelerinde devam eden yoğun taleple desteklenen Enerji Yönetimi’ndeki çift haneli organik büyüme etkili oldu. Endüstriyel Otomasyon alanında ise büyümeyi Proses ve Hibrit sistem satışları tetikledi. 

2023 gelirlerinin %19’unu oluşturan Yazılım ve Servisler segmenti organik olarak %17 büyüdü. Yazılım ve Dijital Servisler ise organik olarak %28 büyüme gösterdi. Schneider Electric çatısı altında hizmet veren AVEVA, 31 Aralık 2023 itibarıyla %19 artışla Yıllık Tekrarlayan Gelirde (ARR) güçlü bir büyüme kaydetti. Yeni müşteri kazanımları ve mevcut müşteri tabanında yeni ürünlere olan ilgi bu büyümede etkili oldu. 

Enerji Yönetimi agnostik yazılım teklifleri, 4. çeyrekte yüksek çift haneli organik gelir büyümesi sağladı. Grubun inşaat sektörü için yazılım teklifi (RIB Yazılımı) güçlü büyüme ile bu gelişimde rol oynadı. Güç Şebekelerinin dijitalleşmesine hizmet eden EcoStruxure çözümleri de bu dönemde güçlü çift haneli büyüme sağladı.

2023 gelirlerinin %10’unu oluşturan Saha Servisleri, son çeyrekte %9 organik büyüme gösterdi. Dijital ve Alan Hizmetleri kapsamında yürütülen sürdürülebilirlik danışmanlığı ve hizmet teklifleri, bu dönemde yüksek tek haneli oranda büyüme sağladı. Bu gelişimde şirketin dünyanın çeşitli bölgelerinde özel sektör ve kamu kurumlarına sunduğu danışmanlık hizmetleri ve çözümler etkili oldu. Aynı zamanda bu segmentte hizmet veren EcoAct’in satın alınması da şirketin performansına pozitif etki sağladı.

2023 yılında şirket gelirlerinin %56’sı dijital çözümlerden sağlandı. Böylece şirket ortalamasının üzerinde büyüme sağlanan bu alanda, özellikle Bağlantılı Ürünler, Yazılım & Servisler ve agnostik yazılımlar performansa katkı sağladı. Schneider Electric, 2027’ye dek bu oranı %60-65 bandına yükseltmeyi hedefliyor. 

100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteren şirketin 2023 yılı gelirlerinde %34’lük payla Kuzey Amerika etkili bir role sahip. Bu bölgede şirket 2023 yılında organik olarak %8’lik bir büyümeye imza attı. Şirketin diğer önemli pazarları olan Batı Avrupa ve Asya Pasifik’te de şirketin çözümlerine olan talep artmaya devam etti. 2023 yılında şirketin performansında Türkiye de özellikle Enerji Yönetimi ve Endüstriyel Otomasyona yapılan yatırımlar ve iş ortaklıkları ile etkili oldu. 

SCHNEIDER ELECTRIC – 2023 YILI FİNANSAL SONUÇLAR

20222023Raporlanan BüyümeOrganik Büyüme
Gelirler (milyar €)34,17635,902+5.1%+%12.7
Düzeltilmiş FAVÖK6,0176,412+6.6%+%24.5
FAVÖK Marjı (%)%17.6%17.9+30 baz puan+180 baz puan
Net Gelir (Grup payı)3,4774,003+%15
Serbest Nakit Akışı3,3304,594+%38
Düzeltilmiş Hisse Başına Kazanç (€)7.117.26+%2+%16.5
Hisse Başına Temettü (€) 3.153.50+%11

Schneider Electric Hakkında

Schneider’in amacı herkesin enerji ve kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmak, süreçleri ve sürdürülebilirliği ilişkilendirmektir. Schneider Electric’te biz buna Life Is On diyoruz.

Misyonumuz Sürdürülebilirlik ve Verimlilikte dijital iş ortağınız olmaktır.

Dijital dönüşümü teşvik etmek amacıyla kullanım döngüsünün tamamında dünya lideri süreç ve enerji teknolojilerini, uç nokta – bulut bağlantı ürünlerini, kontrolleri, yazılım ve hizmetleri entegre ediyor; evler, binalar, veri merkezleri, altyapı ve sektörlerde entegre şirket yönetimini mümkün kılıyoruz.

Global şirketler arasında en yerel olanıyız. Anlamlı Hedeflerimizi, Kapsayıcı ve Güçlendirilmiş değerlerimizi paylaşanlarla iş birliği içinde açık standartları ve ortaklık ekosistemlerini savunuyoruz.